Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

  Referenser

  KontaktGrundaren Gith Weidenmo har lång och bred erfarenhet av arbete med människor i olika förändringsprocesser. Samtal och möten med människor och att få vara medresenär i människors växande är den stora drivkraften i hennes arbete.

Gith Weidenmo är i grunden yrkesvägledare och har sedan vidareutbildat och specialiserat sig inom följande områden:
  • Coaching/Karriärcoaching
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Diplomerad samtalsterapeut inom psykosyntes (2008), utbildad på PsykosyntesInstitutet i Göteborg
  • Certifierad handledare i Sorgbearbetning (2009)
Weidenmo Utvecklings kunder är bl.a. kommuner och landsting, privata företag - stora som små - samt privatkunder. Ibland även som underkonsult i specifika uppdrag, såsom omställning, rehabilitering mm. En del uppdrag har även varit inom konflikthantering, stresshantering samt ledarutveckling.

Weidenmo Utveckling har sitt säte mitt i centrala Göteborg.

Arbetssätt och metodik
Weidenmo Utveckling har valt att arbeta med en metodik/materiel som fokuserar på individens eget ansvar och vilja i processen, vilket genererar att individen ”äger sin egen process” i strävan mot ökad självinsikt och tydlig målbild.

En viktig del i hennes arbete är att möta varje person som en unik individ med unika behov, och sedan stötta personen utifrån sina egna förutsättningar så att han/hon kan uppnå just sina mål och nå sin fulla potential.

Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
0732-30 40 70


Gith Weidenmo

"Ibland klättrar vi ända högst upp på stegen innan vi upptäckar att vi ställt upp den mot fel vägg"

Weidenmo Utveckling AB | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se