Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  KontaktCoaching är en effektiv och målstyrd process där coachen stödjer och hjälper dig att genom effektiva frågor snabbare och lättare nå dina mål. Hinder kan övervinnas och mål kan förverkligas enklare genom stödet från en coach. Det kan handla om såväl privatliv som yrkesliv.

Coaching kan bland annat bidra till starkare motivation och ge dig vägledning till hur du ska utvecklas och göra dina prioriteringar.

    

Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
Norra Hamng. 40, 4 tr
411 06 Göteborg
0732-30 40 70

Weidenmo Utveckling AB | Norra Hamngatan 40, 4 tr | 411 06 Göteborg | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se