Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  KontaktNär en individ genomgår rehabilitering, kan vi bidra med stresshantering, vägledning, stödsamtal och arbetsprövning för att underlätta för både individ och organisation.

Eftersom Weidenmo Utveckling har ett holistiskt synsätt, att allt hör ihop, inkluderas hälsa, sömn, kost, motion samt fritidsintressen. Allt utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och utifrån deltagarens mål.

Efter en tids sjukskrivning tappar man snabbt struktur i vardagen, isoleras och tappar självförtroende. Genom att finnas med i ett sammanhang, känna sig behövd, få arbetskamrater samt struktur i sin vardag förhöjs livskvaliteten. Därför kan praktik/arbetsträning vara en väg tillbaka, där du som deltagare prövar i din egen takt.

Samarbetspartners
Weidenmo Utveckling har valt att samarbeta med Grön Rehab (Projekt Hökälla) samt Uppdrag medmänniska som är sociala företag. Tillsammans spänner de över vida områden med ett brett engagemang och en positiv människosyn. Båda uppmanar till friskvårdsaktivteter men har lite olika upplägg. Det ges också möjlighet till personella stödresurser. Gemensamma måltider, meningsfulla arbetsuppgifter och friskvårdsaktiviteter är därför viktiga inslag i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

Båda projekten vänder sig bland annat till:
  • Långtidsarbetslösa
  • Långtidssjukskrivna
  • De som drabbats av psykisk utmattning
  • De som vill arbetsträna och förbereda sig för yrkeslivet
  • Personer som behöver en praktikplats

Projekt Hökälla är ett projekt som arbetar med Grön rehabilitering, naturvård och friskvård. I verksamheten kan du välja bland ett flertal aktiviteter, t.ex hästskötsel, trädgårdsarbete, naturvårdsarbete, matlagning, holkbygge, secondhand, möbelrenovering, samtalsgrupper och bokcirkel m.m. Det ges också tillfälle till intressanta föreläsningar.

Många som deltagit i detta projekt säger att möjligheten att få arbeta med sina händer, t.ex vid trädgårdsarbete, se resultat och vara i gemenskap och sammanhang, bidrar till att få tron på sig själv tillbaka och därmed kunna återgå till arbetslivet igen.

www.hokalla.seKärnan i besöksprojektet Uppdrag Medmänniska är att deltagarna genom att delta i projektets aktiviteter, skall stärkas och därmed öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Verksamheten syftar till att ta tillvara den unika resursen hos varje individ som, av olika skäl, står lite längre bort från den reguljära arbetsmarknaden, och är i behov av stöd för att öka självkänslan för att sedan kunna ta steget till arbete.

Vidare får deltagaren dels nya referenser, dels erfarenhet och kompetensutveckling, vilket ökar möjligheten till arbete.

Genom deltagande i besöksprojektet får även deltagaren en möjlighet att prova på och få inblick i yrkesområden som exempelvis åldringsvård samt café. Aktiviteten liknar arbetsträning i de olika momenten men med ökat stöd samt professionella insatser som coachning av specialistpersonal som exempelvis kurator, psykoterapeut eller socionom.

Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
Norra Hamng. 40, 4 tr
411 06 Göteborg
031-760 22 44
E-postWeidenmo Utveckling AB | Norra Hamngatan 40, 4 tr | 411 06 Göteborg | 031-760 22 44 | gith@weidenmoutveckling.se