Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  KontaktWeidenmo Utveckling hjälper dig med arbetsträning eller praktik när du vill pröva ett nytt yrke eller komma tillbaka efter t.ex en tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Detta ger dig en unik möjlighet att pröva på och förbereda dig inför kommande anställning eller utbildning. När vi väljer företag/plats utgår vi ifrån dina unika behov och förutsättningar. Genom en praktikplats kan du få möjlighet att delta i aktiviteter som beskrivs i de olika projektbeskrivningarna. Syftet är att stärka dig och föra dig närmare arbetsmarknaden. Mitt nätverk möjliggör även praktik på öppna arbetsmarknaden.

 


Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
0732-30 40 70

Weidenmo Utveckling AB | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se