Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  KontaktVi vänder oss till dig som vill/behöver komma vidare i din yrkesroll, utvecklas i din nuvarande eller starta eget.

Genom ett strukturerat program erbjuder vi personligt stöd där vi hjälper dig att finna dina unika styrkor, få motivation och genom detta uppnå dina mål. Under hela processen får du som individ stöd och verktyg för att utvecklas till "professionell arbetssökande".

En resa mot självinsikt och tydlig målbild
I programmet ingår ett inventerande kompendium som vi arbetar utifrån under hela processen, och som du även kan ha användning för i andra situationer i livet. Vi har valt att arbeta med ett material och metodik som fokuserar på ditt eget ansvar och vilja i processen vilket också genererar att du själv ”äger din egen process” vilket snabbare medverkar till att målbild övergår till handling. Vi erbjuder också yrkesvägledning; genom väl beprövade tester samt mera djupgående vägledningssamtal, med fokus på din potential.

Du får hjälp att utforma en personlig handlingsplan, utvärdera marknaden och lyfta fram din unika kompetens och egenskaper. Genom en omvärldsorientering av just din marknad skapas fokus och tydlighet. Att pröva ett nytt yrke kan också ske via praktik på företag.

Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
0732-30 40 70

Weidenmo Utveckling AB | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se