Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  KontaktSjälvklart arbetar jag online!
Oavsett var du bor är du välkommen att boka samtal hos mig!


Skälen till att välja samtalsterapi kan vara olika. Du kanske mår dåligt och önskar en förändring i ditt liv. Du kanske saknar balans i ditt liv, behöver vägledning eller vill lära känna dig själv bättre.

Samtalsterapi ger dig en fördjupad förståelse för vem du är, samt hur händelser och relationer i ditt liv påverkar dig.

Vi har alla en historia som på olika sätt har format oss. Att välja samtalsterapi är att vilja växa och utvecklas som människa. Psykosyntesterapi syftar till att hjälpa dig att identifiera och på sikt förverkliga din inneboende potential.


Psykosyntes, en lära som grundades av den italienske läkaren och psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Han integrerade västerländskt synsätt med österländska tankar och skapade en dynamisk psykologi som talar till hela människan. Psykosyntes är en bred och inspirerande modell för personlig och själslig utveckling.

Psykosyntes är en utvecklingsorienterad psykologi som utgår från en helhetssyn där intellekt, känslor, kropp och själ har lika stor betydelse.

I psykosyntesen fokuserar man på det friska och arbetar med att förstärka det.

Att använda metoder inom psykosyntes förstärker och påskyndar den naturliga utvecklingsprocessen. Dessa metoder används inom terapi, rehabilitering, personalvård, ledarskapsutveckling och utbildning.

Gith Weidenmo är utbildad Diplomerad Samtalsterapeut vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg, enligt utbildningskriterier från European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

Utbildningen till Diplomerad samtalsterapeut inom psykosyntes är en 5-årig yrkesutbildning. Utbildningen finns i Stockholm på PsykosyntesAkademien och i Göteborg på PsykosyntesInstitutet.

www.psykosyntesinstitutet.se

www.psykosyntesakademien.se

Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
0732-30 40 70

Weidenmo Utveckling AB | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se