Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  KontaktNär en individ genomgår rehabilitering, kan vi bidra med stresshantering, vägledning, stödsamtal och arbetsprövning för att underlätta för både individ och organisation.

Eftersom Weidenmo Utveckling har ett holistiskt synsätt, att allt hör ihop, inkluderas hälsa, sömn, kost, motion samt fritidsintressen. Allt utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och utifrån deltagarens mål.

Efter en tids sjukskrivning tappar man snabbt struktur i vardagen, isoleras och tappar självförtroende. Genom att finnas med i ett sammanhang, känna sig behövd, få arbetskamrater samt struktur i sin vardag förhöjs livskvaliteten. Därför kan praktik/arbetsträning vara en väg tillbaka, där du som deltagare prövar i din egen takt.

Det kan handla om dig som är:
  • Långtidsarbetslös
  • Långtidssjukskriven
  • Har drabbats av psykisk utmattning
  • Vill arbetsträna och förbereda dig för yrkeslivet
  • Personer som behöver en praktikplats
Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
0732-30 40 70Weidenmo Utveckling AB | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se