Weidenmo Utveckling


  Startsidan

  Om företaget

  Tjänster

- Kärriärvägledning
- Coaching
- Jobbcoaching
- Arbetsträning
- Omställning
- Samtalsterapi
- Rehabilitering
- Stödsamtal
- Sorgbearbetning
- Mindfulness


  Referenser

  Kontakt



Vi arbetar målmedvetet efter dina behov, med väl beprövade metoder och verktyg för att ge dig som deltagare ett skräddarsytt karriärprogram. Weidenmo utvecklings styrkor är flexibilitet, engagemang, bred kompetens och lyhördhet. Programmet är utarbetat så att du som deltagare får mer självförtroende och motivation att söka arbete, och blir en "professionell arbetssökande".



Mål
Målet med coachingen fastställs under de första samtalen.

Aktuell situation/kartläggning
Inventering av dina styrkor och resurser samt kartläggning av nuläget.

Handlingsplan
Efter kartläggningen utformar du som deltagare din egen handlingsplan, de egna målen stora som små och processen startar. Handlingsplanen följs upp vid varje träff samt omformuleras under resans gång.

Analys
Tillsammans med din coach tar du redan på vad du kan, vad du vill, och hur du kan ta dig till ditt mål.

Skapa handling
Du får hjälp och stöd att skriva professionella ansökningshandlingar, såsom CV och ansökningsbrev. Vi går igenom vad som är viktigt i din personliga marknadsföring. Du får råd och tips samt träning inför anställningsintervju. Hur ser mitt nätverk ut? Var finns jobben? Vilka sökvägar finns det? Din coach stöttar dig att nå dina mål.

Praktik
Din coach kan hjälpa dig att hitta praktik i syfte att upprätthålla kontakten med arbetslivet. Praktik är en bra väg tillbaka till arbetslivet, samtidigt som du får ny erfarenhet och höjer din kompetens på arbetsmarknaden.

Du som deltagare förväntas att aktivt och engagerat arbeta för att nå ditt mål. Deltagare och jobbcoach bestämmer tillsammans frekvensen av träffarna, oftast varje vecka i början som senare glesas ut allt efter ditt unika behov. Deltagare och coach har även kontakt via mejl och telefon. Din coach stödjer dig i processen mot arbete, starta eget utbildning eller annan varaktig lösning.





Kontaktuppgifter
Weidenmo Utveckling AB
0732-30 40 70

Weidenmo Utveckling AB | 0732-30 40 70 | gith@weidenmoutveckling.se